thời gian

Khách VTV3 hôm nay

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • TOP 100

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Tài sản của chúng ta

  DIEN DAN KIEN THUC

  VISITORS

  free counters

  Đối thoại trực tuyến

  • (Nguyễn Ngọc Vinh)
  • (ADMIN)

  Thăm dò ý kiến

  Theo bạn sinh hoạt tổ Chuyên môn 1 tháng mấy lần là tốt và đạt hiệu quả
  1 lần 90 phút
  2 lần mỗi lần 60 phút
  2 lần mỗi lần 90 phút
  1 tuần 1 lần 90 phút
  Tùy vào tính công việc để sinh hoạt

  Sắp xếp dữ liệu

  Chỉ số Alexa và Goolge

  Chào mừng quý vị đến với GIAO DỤC THỂ CHẤT.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Sổ điểm cá nhân và củ nhiệm

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn: Cung cấp
  Người gửi: Nguyễn Ngọc Vinh (trang riêng)
  Ngày gửi: 13h:31' 10-04-2009
  Dung lượng: 930.5 KB
  Số lượt tải: 47
  Số lượt thích: 0 người
  phßng GD-§T lÖ thuû
  Tr­êng THCS hång thuû
  Hä vµ tªn Gi¸o viªn: NguyÔn Ngäc Vinh
  N¨m häc: 2008-2009
  sæ ®iÓm líp

  ThÓ dôc 9a ThÓ dôc 9g 11 16
  ThÓ dôc 9b 7 12 17
  ThÓ dôc 9c 8 13 18
  ThÓ dôc 9d 9 14 19
  ThÓ dôc 9e 10 15 20

  Líp CN: Häc Kú I Häc Kú II Cuèi n¨m

  Khai b¸o - giíi thiÖu
  "S¶n phÈm ®ang thÝ ®iÓm
  xin c¸c b¹n gãp ý ®Ó s¶n phÈm ®­îc hoµn thiÖn h¬n"
  "T¸c gi¶
  NguyÔn Ngäc Vinh - GV tr­êng THCS Hång Thuû
  Hång Thuû - LÖ Thuû - Qu¶ng B×nh
  D§: 09.89.79.55.37
  Email: ngocvinh1973@ymail.com
  http://vinhnguyenngoc1973.violet.vn"
  Avatar
  Phần mềm tính điểm được viết trên Excel ...........
  Avatar
  Sổ điểm tải về vào mục khai báo-giới thiệu để chỉnh sửa thông tin
  Avatar
  Phần mềm tính điểm được viết trên Excel ...........
  Avatar

  Phan nầy cung tam duoc, chưa co cả truong hoi bat tien

   
  Gửi ý kiến